Furulund IIIVelkommen!

Furulund III ligger i Hekkveien 7, opp en bakke og rundt en sving fra Carl Berners plass i Oslo.

Vi har en sentral beliggenhet i et hyggelig nabolag, med god tilgang til offentlig transport og med mange fasiliteter like i nærheten.

Her på våre nettsider finnes mye informasjon om bygget vårt og om våre aktiviteter, til nytte for beboere og andre interesserte. Send oss gjerne en epost dersom det er informasjon du savner!

mvh Styret Furulund III

07 desember 2006

Parkeringen foran garasjene

Plassen foran garasjene og helt ned til veien eies av Furulund III, Hekkveien 7. Det er bekreftet av Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Parkeringen foran garasjene har i løpet av høsten fått et uakseptabelt omfang. Beboere har ofte store problemer med å komme inn og ut garasjene grunnet parkering av biler for nærme garasjene. Store problemer betyr at man har måttet må kjøre frem og tilbake mange ganger og lirke bilen inn eller ut, med fare for skade på egen og andres biler.
Tidligere i høst har politiet måtte kontaktes for å fjerne biler slik at beboerne kunne komme inn i garasjen med bilen sin.

Dette skaper også problemer for beboere i de andre to blokkene; biler som skal opp til Furulund I og II kan få problemer med å komme opp om vinteren, da de mister svingradius.

I utgangspunktet er det ikke tillatt å parkere foran garasjene. Det er også hengt opp skilt, men dette har/blir ikke respektert. For å avklare dette har Styret hatt kontakt med Trafikketaten som har vært på flere befaringer. Senest denne uken, da med jurist også.

Konklusjonen fra Trafikketaten er som følger:
”Området 4 m fra garasjene er definert som veikryss (unntatt foran garasje nr 10).”

”Parkeringsgebyr vil bli iverksatt f.o.m. i dag torsdag 7.desember 2006”

22 november 2006

1-roms til salgs i Hekkveien 7

1-roms til salgs i Hekkveien 7. Prisantydning: 1 350 000,--
Solgt: 1 470 000,-!Se annonsen her!

Leilighet til salgs i 6. etasje

Leilighet til salgs i 6. etasje i Hekkveien 7. Prisantydning: NOK 1 890 000.
Solgt: NOK 2 300 000,-!Se annonnsen her hos.

10 oktober 2006

Informasjon vedrørende rehabilitering av soilrørene

På generalforsamlingen 21.mars 2005 ble det enstemmig vedtatt å oppgradere soilrør og sluk. Dette nyhetsskrivet er for å informere beboere om status i forbindelse med denne rehabiliteringen.

Avløpsrørene fra kjøkken og fra toalett og sluk på badet skal utbedres, pluss alle slukene.

Metode

Rehabiliteringen skjer ved en ny metode, som gjør at det ikke er nødvendig å fjerne soilrørene eller bryte opp badene. Rørene renses først innvendig med høytrykks-spyler og blåses tørre. Deretter får rørene et nytt beskyttende belegg innvendig ved at en ”strømpe” av et spesielt materiale blåses opp i røret nedenfra (det er såkalte ”stakeluker” som kan åpnes i alle rørene). ”Strømpen” er innsatt med epoxylim som gjør at den fester seg til veggene i røret.

Etterpå føres det inn en liten robot som forsiktig banker strømpen tett til rørveggen og som retter ut ujevnheter og lignende slik at det blir en jevn og glatt flate innvendig. Rørene får dermed en utvidet levetid på nærmere 50 år til.

Mindre ubehag

Denne metoden gir vesentlig mindre ubehag for beboerne enn den gamle metoden da man fjernet rørene og erstattet dem med nye. Med den gamle metoden ville leiligheten vært uten bad og toalett i 4-5 uker. Med den nye metoden blir leiligheten uten bad og toalett i 4-5 dager. Verken gulvet i badet eller baderomsinteriøret behøver å brytes opp eller fjernes. Styret vil bidra med løsninger i de dagene beboerne må være uten bad og toalett.

Når vil rehabiliteringen utføres?

Rehabilitering av soilrørene er allerede startet opp i Furulund I, mens rehabilitering av Furulund II er planlagt startet i januar 2007. For vår del i Furulund III er oppstart planlagt til mars 2007 (mest sannsynlig uke 11 / 12.mars). Tidsplanen kan endres avhengig av fremdrift og kapasitet hos firmaet som skal foreta rehabiliteringen.
Rehabiliteringen er estimert til å vare i 15 uker, det betyr at arbeidet vil pågå til ca midten av juni 2007.

Arbeidet vil bli ledet av ”Borettslag og sameie consult – BSC AS” ved daglig leder Frode Berntzen.

Hvordan utføres rehabiliteringen?

Under rehabiliteringen vil det hele tiden være mulig å bruke enten kjøkkenet eller badet. Det betyr at når de rehabiliterer kjøkkenstammen (dvs. soilrøret til alle kjøkken i leiligheter som ligger over hverandre fra 1.-9- etasje, for eksempel 01-leilighetene), er badet fult anvendelig. Når rehabilitering av badestammen foregår, er kjøkkenet helt i orden og kan brukes som normalt. I alle helger vil både kjøkken og bad vil være fullt funksjonelle. Arbeid pågår bare mandag-fredag. Organiseringen av rehabiliteringen er tatt med hensyn til at arbeidet skal være til minst mulig sjenanse for beboerne.

Kostnad

Som informert på generalforsamlingen er denne metoden vesentlig rimeligere, enn ved å erstatte rørene med nye. Totalkostnadene er beregnet til ca 2–2,5 MNOK. Den gamle metoden ville ha kostet ca 10 MNOK.

Oppussing av bad

I tilknytning til utbedringen av røropplegget vil det være mulighet for å rehabilitere badet. BSC anbefaler å vente med oppussing av baderom til utbedringen av soilrørene og slukene er sluttført. BSC vil komme med tilbud på baderomsløsninger. Mer informasjon vedrørende dette vil komme senere i regi av BSC. Det vil med stor sannsynlighet informert om dette i et fellesmøte. Beboere står også naturligvis fritt til å velge leverandør selv ved oppussing av bad.

Informasjon

BSC vil holde et allmøte en måned før rehabiliteringen starter. Ca to uker før arbeidet begynner vil de varsle ved å henge opp info på dørene. En uke før arbeidet begynner vil BSC gå på kartleggingsbefaring og sjekker alle sluk i alle leiligheter. BSC samler også inn nøkler til leilighetene de skal inn i. BSC har et eget sikkerhetssystem der det festes et kort til hver nøkkel og så får beboerne også et tilsvarende kort som er kvitteringen. Nøklene leveres tilbake kun mot framvisning av kortet, slik at nøklene ikke havner i feil hender.

TT-teknikk påtar seg HMS-ansvaret for arbeidene.


Med vennlig hilsen
Styret Furulund III
v/ Styreleder André Nygård

09 september 2006

1-roms tilsalgs i Hekkveien 1

Solgt for kr 1 500 000,-

Prisantydning: NOK 1 400 000,-

Se annonsen her!
Leiligheten ligger i 3. etasje, og har et boareal på 36 m2.

3-roms tilsalgs i Hekkveien 1

 

Solgt for NOK 2 100 000,-!

Prisantydning: 2 150 000,- 2.090.000,- (Prisantyding redusert). Leiligheten er i 4. etasje.


Se annonsen hos finn.no her.

08 august 2006

Vaskeriregler

Styret vil minne på brukerne av vaskeriet til å rydde og vaske etter seg.

Vasketid
mandag-lørdag: kl. 08.00-23.00
søndag: kl. 11.00-23.00
 • Maksimal vasketid pr. leilighet er 4 timer pr. uke
 • Man regner én times vasketid uansett om en eller to maskiner er i bruk. Brukere oppfordres til å benytte begge maskinene, slik at kapasiteten utnyttes maksimalt.
 • Etter reservert vasketid har bruker automatisk rett til tørketrommel i en time og ett av tørkeskapene i to timer.
 • Vaskeriet kan kun brukes av beboere i Hekkveien 7 og bare til egen husholdningsvask.
 • Etter endt vask er bruker ansvarlig for å rydde/rengjøre etter seg.
 • Vaskeriet skal forlates rent og ryddig.
Forlat vaskeriet slik du ønsker å møte det.

mvh
Styret

04 august 2006

1-romsleilighet solgt i Hekkveien 1 for kr 305 000,- over takst

En 1-romsleilighet i 4.etg i Hekkveien 1 ble solgt før visning for kr 305 000,- over takst.
.
Klikk her for å se annonsen på www.finn.no

Prisantydning: kr 1 190 000,-
Verditakst: kr 1 200 000,-
Salgspris: kr 1 505 00,-

28 juni 2006

God sommer

Styret ønsker alle beboere en riktig god sommer!

mvh
Styret

26 juni 2006

Garasjeplasser er tildelt

Antall garasjer: 2
Alle aksjonærer kan søke (leierett til 1 garasje pr. aksjebrev).


Søknadsfristen er ute og de to garasjeplassene er tildelt.
Det var 5 søkere.

Betingelser:
• Leien/kontrakten løper fra 01.07.2006 og 01.08.2006
• Man forplikter seg til å betale den til enhver tid gjeldende leie (pt kr 613,- pr mnd)
• Garasjen skal brukes til registrert motorkjøretøy
• Fremleie er ikke tillatt
• Det skal inngås leiekontakt (gjeldende standardavtale for A/S Furulund III) Søkere rangeres etter eieransiennitet (regnet fra erhvervsdato for aksjebrevet).

Styret kan nekte utleie til søkere som til stadighet måtte ha restanser i innbetaling av ordinær husleie.

Send gjerne søknad på e-post: styret@furulundIII.no

Mvh
Styret

12 juni 2006

3-romsleilighet i Furulund III solgt

En flott 3-romsleilighet i 5.etg er solgt i vår blokk for 130 000 kr over prisantydning.
Klikk her for å se annonsen på Finn eller her for annonsen på Aktiv Eiendom.

_
Prisantydning: kr  1 970 000,-
Salgspris: kr 2 100 000,-

mvh
Styret

05 juni 2006

SYKKELOPPRYDNING

Fristen for å markere syklene var mandag 5.juni. Syklene avbildet nedenfor var ikke markert! Er det noen av beboerne som eier disse syklene? Hvis så, så er de foreløpig plassert i søppelrommet og kan hentes der.
 
Ved behov for assistanse, ta kontakt med vaktmester Helge på mobilnr 976 90 670. 

Mvh Styret

03 juni 2006

Vedtekter (av 21. mars 2006)

UTDATERT

Vedtekter

for A/S Furulund III boligaksjeselskap, org nr 923 682 783

vedtatt på ordinær generalforsamling den 21.03.2006.


1. Innledende bestemmelser

1-1 Formål
A/S Furulund III er et boligaksjeselskap som har til formål å skaffe aksjeeierne bruksrett til egen bolig i selskapets eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med denne, herunder
- drift og forvaltning av selskapets eiendom i Hekkveien 7, Oslo.
- å utvikle bomiljøet og tilføre aksjonærene goder relatert til det å bo.
- å øke verdien på aksjonærenes boligkapital.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold

Selskapet ligger i Oslo kommune og har forretningskontor i Oslo kommune.

2. Aksjekapital og aksjeeierer

2-1 Aksjer og aksjeeiere
(1) Selskapets aksjekapital er på kr 587.400,- fordelt på 89 aksjer á kr. 6.600,-

(2) Bare fysiske personer (enkeltpersoner) kan være aksjeeiere i selskapet. Ingen kan eie flere aksjer enn de som gir borett til en bestemt bolig.

(3) Uansett kan staten, en fylkeskommune eller en kommune til sammen eie inntil ti prosent av boligene i selskapet i samsvar med borettslagslovens § 4-2 (1). Det samme gjelder selskap som har til formål å skaffe boliger og som blir ledet og kontrollert av stat, fylkeskommune eller kommune, stiftelse som har til formål å skaffe boliger og som er opprettet av staten, en fylkeskommune eller kommune og selskap, stiftelse eller andre som har inngått samarbeidsavtale med stat, fylkeskommune eller kommune om å skaffe boliger til vanskeligstilte.

(5) Aksjeeierne skal få utlevert et eksemplar av selskapets vedtekter.

2-2 Sameie i aksjer
(1) Bare personer som bor eller skal bo i boligen kan bli sameier i aksjer.

(2) Dersom flere eier aksje(r) sammen, skal det regnes som bruksoverlating hvis en eller flere av sameierne ikke bor i boligen, jf vedtektenes punkt 4-2.

2-3 Overføring av aksjer og godkjenning av ny aksjeeier
(1) En aksjeeier har rett til å overdra sin(e) aksje(r), men erververen må godkjennes av selskapet for at ervervet skal bli gyldig overfor selskapet.

(2) Selskapet kan nekte godkjenning når det er saklig grunn til det og skal nekte godkjenning dersom ervervet vil være i strid med punkt 2 i vedtektene. Samtykke kan bare nektes når det foreligger saklig grunn for det. Samtykke kan ikke nektes ved eierskifte ved arv eller på annen måte når erververen er den tidligere eiers personlige nærstående eller slektninger i rett opp- eller nedstigende linje.

(3) Nekter selskapet å godkjenne erververen som aksjeeier, må melding om dette komme fram til erververen senest 20 dager etter at søknaden om godkjenning kom fram til selskapet. I motsatt fall skal godkjenning regnes som gitt.

(4) Erververen har ikke rett til å bruke boligen før godkjenning er gitt eller det er rettskraftig avgjort at erververen har rett til å erverve aksjen(e).

(5) Aksjeeierne har ikke forkjøpsrett til aksjer som skal avhendes.

3. Borett og bruksoverlating

3-1 Boretten
(1) Hver aksjeeier gis enerett til å bruke en bolig i selskapet og rett til å nytte fellesarealer til det de er beregnet eller vanlig brukt til, og til annet som er i samsvar med tiden og forholdene.

Til eierskapet av 2 aksjer er knyttet leierett til en bestemt leilighet på 3 eller 4 rom, med kjøkken og bad. Til eierskapet av 1 aksjer er knyttet leierett til en bestemt leilighet på 1 rom, med kjøkken og bad. Samtlige aksjonærer har rett til å disponere 2 boder i underetasje/kjeller. I tillegg har aksjonærer rett til å søke om leie av 1 garasje i selskapets garasjeanlegg.

Ledig garasje tildeles etter ansiennitetsprinsippet (regnet fra dato for godkjent aksjeerverv). Ved leie av garasje skal det etableres en kontrakt for garasjeleie. Leietaker vil ikke ha eiers råderett, og framleie av garasjen er ikke tillatt. Leietaker av garasje skal være aksjonær i selskapet. Øvrige vilkår for leie av garasje fastsettes i regler vedtatt av styre eller generalforsamling.

(2) Aksjeeieren kan ikke benytte boligen til annet enn boligformål uten styrets samtykke.

(3) Aksjeeieren skal behandle boligen, andre rom og annet areal med tilbørlig aktsomhet. Bruken av boligen og fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre aksjeeiere.

(4) En aksjeeier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på eiendommen som er nødvendige på grunn av funksjonshemming hos en bruker av boligen. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn.

(5) Styret kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen. Selv om det er vedtatt forbud mot dyrehold, kan styret samtykke i at brukeren av boligen holder dyr dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for de andre brukerne av eiendommen.

3-2 Bruksoverlating
(1) Aksjeeieren kan ikke uten samtykke fra styret overlate bruken av boligen til andre.

(2) Med styrets godkjenning kan aksjeeierne overlate bruken av hele boligen dersom:
- aksjeeieren selv eller aksjeeierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av aksjeeieren eller ektefellen, har bodd i boligen i minst ett av de siste to årene. Aksjeeieren kan i slike tilfeller overlate bruken av hele boligen for opp til tre år
- aksjeeieren er en juridisk person
- aksjeeieren skal være midlertidig borte som følge av arbeid, utdanning, militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner
- et medlem av brukerhusstanden er aksjeeierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av aksjeeieren eller ektefellen
- det gjelder bruksrett til noen som har krav på det etter ekteskapslovens § 68 eller husstandsfellesskapslovens § 3 andre ledd.
Godkjenning kan bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig grunn til det. Godkjenning kan nektes dersom brukeren ikke kunne blitt aksjeeier.
Har selskapet ikke sendt svar på skriftlig søknad om godkjenning av bruker innen en måned etter at søknaden har kommet fram til selskapet, skal brukeren regnes som godkjent.

(3) Aksjeeier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den til andre uten godkjenning.

(4) Overlating av bruken reduserer ikke aksjeeierens plikter overfor selskapet.


4. Vedlikehold

4-1 Aksjeeierens vedlikeholdsplikt
(Det kan gis andre vedtektsbestemmelser for vedlikeholdet, jfr. Brl. 5-12 (5).)
(1) Den enkelte aksjeeier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som hører boligen til, i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som vinduer, rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett, varmtvannsbereder og vask, apparater og innvendige flater. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås.

(2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskifting av slikt som rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive slik som vannklosett, varmtvannsbereder og vasker, apparater, tapet, gulvbelegg, vegg-, gulv- og himlingsplater, skillevegger, listverk, skap, benker og innvendige dører med karmer.

(3) Aksjeeieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendig kloakkledning både til og fra egen vannlås/sluk og fram til selskapets felles-/hovedledning. Aksjeeieren skal også rense eventuelle sluk på verandaer, balkonger o l. I tillegg omfatter vedlikeholdet fjerning av snø fra balkong.

(4) Aksjeeieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr.

(5) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder skade påført ved innbrudd og uvær.

(6) Oppdager aksjeeieren skade i boligen som selskapet er ansvarlig for å utbedre, plikter aksjeeieren straks å sende melding til selskapet.

(7) Selskapet og andre aksjeeierer kan kreve erstatning for tap som følger av at aksjeeieren ikke oppfyller pliktene sine, jf borettslagslovens §§ 5-13 og 5-15.


4-2 Selskapets vedlikeholdsplikt
(1) Selskapet skal holde bygninger og eiendommen for øvrig i forsvarlig stand så langt plikten ikke ligger på aksjeeierne. Skade på bolig eller inventar som tilhører selskapet, skal selskapet utbedre dersom skaden følger av mislighold fra en annen aksjeeier.

(2) Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går gjennom boligen, skal selskapet holde ved like. Selskapet har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom boligen dersom det ikke er til vesentlig ulempe for aksjeeieren.

(3) Selskapets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av vinduer, herunder nødvendig utskifting av termoruter, og ytterdører til boligen eller reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, sluk, samt rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med unntak av varmekabler.

(4) Aksjeeieren skal gi adgang til boligen slik at selskapet kan utføre sin vedlikeholdsplikt, herunder ettersyn, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og utføring av arbeid skal gjennomføres slik at det ikke er til unødig ulempe for aksjeeieren eller annen bruker av boligen.

(5) Aksjeeieren kan kreve erstatning for tap som følge av at selskapet ikke oppfyller pliktene sine, jf borettslagslovens § 5-18.


5. Pålegg om salg og fravikelse

5-1 Mislighold
Aksjeeierens brudd på sine forpliktelser overfor selskapet utgjør mislighold. Som mislighold regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk eller overlating av bruk og brudd på husordensregler.

5-2 Pålegg om salg
(1) Hvis en aksjeeier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan selskapet pålegge vedkommende å selge aksjen(e), jf borettslagslovens § 5-22 første ledd. Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir selskapet rett til å kreve aksjen(e) solgt.

5-3 Fravikelse
Medfører aksjeeierens eller brukerens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller er aksjeeierens eller brukerens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommenes øvrige aksjeeiere eller brukere, kan styret kreve fravikelse fra boligen etter tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13.


6. Felleskostnader og pantesikkerhet

6-1 Felleskostnader
(1) Den enkelte aksjeeier er ansvarlig for felleskostnadene etter en fordelngsnøkkel fastsatt ved stiftelsen av selskapet. Fordelingsnøkkelen kan bare endres med tilslutning fra de berørte aksjeeiere.

(2) Felleskostnadene betales hver måned. Selskapet kan endre felleskostnadene med en måneds skriftlig varsel.

(3) For felleskostnader som ikke blir betalt ved forfall, svarer aksjeeieren den til en hver tid gjeldende forsinkelsesrente etter lov av 17. desember 1976 nr 100.

6-2 Selskapets pantesikkerhet
For krav på dekning av felleskostnader og andre krav fra selskapsforholdet har selskapet panterett i aksjen(e) foran alle andre heftelser. Pantekravet er begrenset til en sum som svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på tidspunktet da tvangsdekning besluttes gjennomført.

Aksjonærenes lån til selskapet – stort kr. 319 000 – er sikret ved panteobligasjon med pant i Hekkveien 7, Oslo, gnr. 125, bnr. 118, med prioritet etter obligasjon 67070/1994 uten opptrinnsrett. Pantobligasjonen skal forrentes og avdra etter generalforsamlingens bestemmelser. Den enkelte aksjonærs andel av ytet lån er gradert etter leilighetens størrelse og beliggenhet, i henhold til historiske bestemmelser (fastsatt ved etableringen av selskapet).
Som sikkerhet for dette lån har aksjonæren en tilsvarende andel av panteobligasjonen. Lånet kan ikke sies opp av lånegiverne, bortsett fra ved aksjonærenes enstemmighet.

6-3 Vedlikeholdsfond
Generalforsamlingen vedtar med alminnelig flertall avsetning til fond til dekning av fremtidig vedlikeholdsutgifter, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen.

7. Styret og dets vedtak

7-1 Styret
(1) Selskapet skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og 2 andre medlemmer med 1 varamedlem.

(2) Funksjonstiden for styreleder er ett år , de andre medlemmene to år. Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlemmer og varamedlem kan gjenvelges.

(3) Styret skal velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger styreleder ved særskilt valg. Styret velger nestleder blant sine medlemmer.

7-2 Styrets oppgaver
(1) Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og generalforsamlingens vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer.

(2) Styrelederen skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret. Styremedlemmene kan kreve at styret behandler bestemte saker.

(3) Styret skal føre protokoll over styresakene. Protokollen skal underskrives av de frammøtte styremedlemmene.

7-3 Styrets vedtak
Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede eller deltar i styrebehandlingen. Vedtak kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for et vedtak som innebærer en endring, må likevel utgjøre minst en tredjedel av alle styremedlemmene.

7-4 Representasjon og fullmakt
To styremedlemmer i fellesskap representerer selskapet utad og tegner dets navn. Styret kan ikke meddele prokura.

8. Generalforsamlingen

8-1 Myndighet
Gjennom generalforsamlingen utøver aksjeeierne den øverste myndigheten i selskapet.

8-2 Tidspunkt for generalforsamling
(1) Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni.

(2) Styret kan bestemme at det skal innkalles til ekstraordinær generalforsamling. Styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling når revisor eller aksjeeiere som representerer minst en tidel av aksjekapitalen, skriftlig krever det for å få behandlet et bestemt angitt emne. Styret skal sørge for at generalforsamlingen holdes innen en måned etter at kravet er fremsatt.

8-3 Innkalling til generalforsamling
(1) Generalforsamlingen innkalles ved skriftlig henvendelse til alle aksjeeiere med kjent adresse. Varsel om generalforsamling skal sendes senest fire uker før møtet skal holdes. Innkallingen skal være sendt senest to uker før møtet skal holdes. Tid og sted for møtet skal angis.

(2) Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles på generalforsamlingen. Forslag om å endre vedtektene skal gjengis i innkallingen.

(3) En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen som han eller hun melder skriftlig til styret i så god tid at det kan tas med i innkallingen.

8-4 Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling
- Godkjenning av årsberetning fra styret
- Godkjenning av årsregnskap
- Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
- Fastsetting av godtgjørelse til styret
- Andre saker som er nevnt i innkallingen

Generalforsamlingen skal velge en rekrutteringskomite, hvis oppgave er å vurdere styrets sammensetning og framlegge overfor generalforsamlingen en innstilling av kandidater til styreverv og rekrutteringskomite. Rekrutteringskomiteen skal bestå av 2 eller 3 medlemmer, som velges for 1 år. Rekrutteringskomiteen velger selv en leder innen sin midte.


8-5 Møteledelse og protokoll
Generalforsamlingen skal ledes av styrelederen med mindre generalforsamlingen velger en annen møteleder. Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra generalforsamlingen.

8-6 Stemmerett og fullmakt
Hver aksje har en stemme på generalforsamlingen. Aksjeeier har rett til å møte ved fullmektig. Antall fullmakter er begrenset til 15 aksjer pr aksjeeier. For aksjer med flere eiere kan det bare avgis en stemme.
Aksjeeier har rett til å møte med rådgiver, som har rett til å uttale seg hvis generalforsamlingen tillater dette.

8-7 Vedtak på generalforsamlingen
(1) Foruten saker som nevnt i punkt 8-4 i vedtektene kan ikke generalforsamlingen fatte vedtak i andre saker enn de som er bestemt angitt i innkallingen.

(2) Styret kan ikke uten at generalforsamlingen med minst 2/3 av de avgitte stemmer gjøre vedtak om:
• Bygge eller rive hus selskapet eier eller på annen vesentlig måte endre bebyggelsen eller tomten.
• Øke antall aksjer eller knytte aksjer til boliger som før har vært tenkt til utleie.
• Selge eller kjøpe fast eiendom.
• Pantsette hele eller deler av selskapets eiendom med prioritet foran aksje- eller innskuddskapitalen.
• Låneopptak
• Andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning.
Tiltak som har sammenheng med aksjeeieres bo- eller bruksinteresser og som går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold når tiltaket medfører økonomisk ansvar eller utlegg for selskapet på mer enn 10 % av de årlige fellesutgifter.

(3) Med de unntak som følger av aksjeloven eller vedtektene her fattes alle beslutninger av generalforsamlingen med mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Herunder kreves det vedtak av generalforsamlingen (dersom sakene er av vesentlig betydning for selskapets økonomi):
• Ved tilsetting av personell der selskapet forplikter seg til eller risikerer å forplikte seg til et arbeidsgiveransvar for en periode ut over 12 måneder;
• Ved inngåelse av søksmål

Ved valg anses den eller de valgt som får flest stemmer.

(4) En beslutning av generalforsamlingen krever flertall av de avgitt stemmer om ikke noe annet
er bestemt i loven. Står stemmetallet likt, gjelder det som møtelederen slutter seg til, også når denne ikke har stemmerett, aksjel. § 5-17.
Står stemmetallet likt ved valg avgjøres dette ved loddtrekning.


9. Inhabilitet og mindretallsvern

9-1 Inhabilitet
(1) Et styremedlem må ikke delta i styrebehandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående at medlemmet må anses for å ha fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken.

(2) Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i en avstemning på generalforsamlingen om søksmål mot seg selv eller om eget ansvar overfor selskapet, og heller ikke om søksmål mot andre eller om andres ansvar dersom han eller hun har en vesentlig interesse i saken som kan være stridende mot selskapets.

9-2 Mindretallsvern
Generalforsamlingen, styret eller andre som etter aksjelovens §§ 6-30 til 6-32 representerer selskapet kan ikke treffe beslutning eller foreta noe som er egnet til å gi visse aksjeeiere eller andre en urimelig fordel på andre aksjeeieres eller selskapets bekostning.


10. Vedtektsendringer, forholdet til aksjeloven og borettslagsloven og oppløsning

10-1 Vedtektsendringer
Endringer i selskapets vedtekter kan bare besluttes av generalforsamlingen. Beslutningen krever tilslutning fra minst to tredjedeler av så vel de avgitte stemmer som av den aksjekapitalen som er representert på generalforsamlingen

11-1 Forholdet til aksjeloven og borettslagsloven
For så vidt ikke annet følger av vedtektene gjelder reglene i lov om aksjeselskaper av 13.06.1997 nr 34 og lov om borettslag av 06.06.2003 nr 39 §§ 1-5, 4-2, kapittel 5 og omdanningsreglene i § 13-5.

02 juni 2006

Bilder fra dugnaden! (2006)

Sent, men godt: bilder fra dugnaden 8. mai:


Gi oss beskjed dersom du ønsker et bilde fjernet fra sidene - send en epost til styret. Klager på fotografen mottas ikke.

1-romsleilighet solgt i Hekkveien 3 for kr 150 000,- over takst

En 1-romsleilighet i 4.etg i Hekkveien 3 ble torsdag 1.juni solgt for kr 1 340 000,-
Takst/verdivurdering: kr 1 190 000,-


Altså, leiligheten ble solgt kr 150 000,- over takst.

For å se på annonse på www.finn.no klikk her!

mvh
Styret

01 juni 2006

Offentlig informasjon

Lovverk, reguleringsplaner og annet:

31 mai 2006

Oppmerking av parkeringsplasser

Helge, vår vaktmester, har i dag markert opp parkeringsplassene foran blokken vår.9 parkeringsplasser er markert opp. Hver plass har målene 2,3 x 5 meter.

24 mai 2006

Informasjonsbrev - mai 2006

Dugnaden 2006
Årets dugnad ble gjennomført mandag 8. og tirsdag 9. mai. Med fint vær og topp frammøte fikk vi unnagjort veldig mye.

En stor takk til alle fremmøtte!

Heisen
Vi har fått ny heis, men det er stadig litt småproblemer med den. Styret følger opp mot leverandøren Euroheis for å få utbedringer.

Opprydning i sykkelboden
Opprydning i sykkelboden vil bli foretatt 5. juni. Da vil alle sykler som ikke er merket med navn og leilighetsnummer bli fjernet.
Se eget oppslag for dette.

Søppel
Vi oppfordrer beboerne til å hjelpe oss med å holde søppelkassene ryddige, og til å unngå at de blir overfylte.

 • Ikke kast annet enn husholdningsavfall
 • Kast større mengder søppel rett før tømming, og ikke like etter!
 • Vær oppmerksom på helligdager når søppelet ikke tømmes
Søppel tømmes hver mandag, onsdag og fredag (unntatt helligdager).

Oppmerking av parkeringsplasser
I løpet av nærmeste framtid vil parkeringsplassene ute bli merket opp på nytt. Nærmere informasjon om dette kommer.

Abonnér på hjemmesidene!
Det har nå blitt lagt til rette for at du kan motta automatisk varsling per epost når det har skjedd en oppdatering på hjemmesidene. Sjekk ut http://www.furulundIII.no for mer informasjon.

18 mai 2006

SYKKELOPPRYDNING

Sykkelparkeringen i kjelleren er full. Det er behov for opprydning.

Beboerne henstilles derfor til å markere sin sykkel med navn og leilighetsnummer innen mandag 5.juni.

Ved opprydning vil sykler som ikke er markert bli gitt bort eller kastet. Denne opprydningen er nødvendig for å frigjøre plass og gjøre det enklere for daglige brukere av sykkel og sykkelparkeringen. Alle må markere sin sykkel med navn og leilighetsnr innen mandag 5.juni
Mvh Styret

15 mai 2006

Er du oppdatert?

Nå kan du automatisk motta varsling på epost når vi oppdaterer web-sidene!

Skriv inn din epost:


Powered by FeedBlitz

Etter å ha trykket på knappen, ledes du til en side hvor du bekrefter at du ønsker å abonnere. Deretter mottar du en epost med en lenke som du må trykke på for å bekrefte at din epost-adresse er gyldig, og så er du igang!

Tjenesten sjekker en gang i døgnet om det har kommet en oppdatering.

11 mai 2006

VÅRRENGJØRING

Førstkommende helg (13.-14.mai) vil renholdsbyrået Bjerke Renholdstjenester AS utføre en grundig vårrengjøring av blokken vår.

I den forbindelse må:
• alle matter foran hver dør fjernes, senest innen lørdag morgen


Rengjøringen vil omfatte:
• Oppskuring og behandling av skifer i inngangspartiet.
• Oppskuring og boning av gulvbelegg fra 1-9 etg.
• Hovedrengjøring inngangspartiet/vaskerom i kjeller.
  - Vask av tak, vegger, gulv, dører, karmer, lister, utvendig og innvendig puss av vinduer, utvendig lamper, lysbrytere og stikkontakter.
• 2-sidig puss av glassvinduene med karmer i alle etg skillene.

Gulvene som skal bones blir bonet etter midnatt natt til søndag 14.mai.
Dette er viktig vedrørende da gulvene er glatte, samt at det kan påvirke resultatet om noen går på gulvet.


Mvh
Styret

10 mai 2006

Flott innsats på dugnad (2006)

En stor takk til alle som deltok på dugnaden!

Med supert vær fikk vi rekordfremmøte!


- Dugnaden

23 april 2006

Informasjonsbrev fra styret

Informasjonsbrev fra styret:

06 april 2006

Informasjon fra styret – april 2006

Generalforsamling 2006
Generalforsamlingen ble avholdt den 21.03.2006 med bra frammøte. For informasjon om vedtak etc., henviser vi til protokollen som ble distribuert til alle aksjeeierne i etterkant av møtet.

Nytt styre
Det nye styret er nå operativt. Det første styremøtet med det nye styret ble avholdt 3.april og vi er godt i gang med å få oversikt over og ta fatt i våre oppgaver.

Styreleder: André Nygård
Medlemmer: Elin Nicolaysen, Vidar Skagestad

Kontaktinformasjon finnes på eget oppslag (og på hjemmesidene – se under).

Heisen
Ny heis skulle i følge planen være ferdig til overtagelse 3. april. Det har blitt noe forsinkelse, men avtalen vi har med entreprenøren innebærer at de får dagsbøter på grunn av dette.

Dugnad
Dugnad er fastsatt til 8. og 9. mai klokken 18:00 (mandag og tirsdag). Alle beboere oppfordres til å delta!

Opprydning i sykkelboden
Det er veldig trangt i sykkelboden på innsiden av kjellerinngangen. Vi ønsker derfor å ta en opprydning i forbindelse med dugnaden:

 • Alle eiere av sykler må henge på en lapp på sykkelen sin i forkant av dugnaden
 • Sykler uten lapp vil bli fjernet

For øvrig oppfordres alle sykkeleiere til å henge opp sykkelen sin. De som ikke sykler så ofte kan gjerne henge sykkelen innerst, for å gjøre det enklere for de som bruker den daglig.

Hjemmesider for huset
Hjemmesider for huset, og aksjeselskapet, har blitt opprettet på http://www.furulundIII.no.
Her vil styret legge ut informasjon som er til nytte (og glede!) for beboerne. Dersom noen av beboerne har informasjon de ønsker å legge ut: ta gjerne kontakt med styret.

Epost til styret og vaktmester
Styret har fått en felles epost-adresse: styret@furulundIII.no
Vaktmesteren kan nås på: vaktmester@furulundIII.no

God Påske!

Med vennlig hilsen,
Styret

04 april 2006

Årets dugnad 2006!

Årets Dugnad

8. og 9. mai klokken 18
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Jord, bark og flott vær er bestilt.
"Gjør gården vakker til 17. mai!"

Alle beboere oppfordres til å stille opp.


Mvh hilsen
Styret

Oppdatert: Se bilder her!

25 mars 2006

Generalforsamling 2006 - oppsummering

For komplett og korrekt oversikt, vennligst se protokollen som har blitt tilsendt alle beboere i gården.

Generalforsamlingen ble avholdt 21.mars 2006, i Billedhoggerforeningens lokaler i Hekkveien 5.
Tilstede var 28 aksjonærer som representerte tilsammen 49 aksjer.

Petter Tobiassen (forretningsfører) ble valgt til møteleder.

 • Styrets årsberetning ble behandlet
 • Kontrollkomiteen redegjorde for sitt arbeide
 • Regnskapet ble lagt frem
 • Budsjettforslaget ble tatt til orientering
 • Godtgjørelse til styre, komiteer og revisor ble vedtatt

Forslag til behandling

 1. Oppgradering av soilrør og sluk; forventet oppstart høsten 2006 - forslag vedtatt
 2. Videre arbeid med muligheter for påbygning av tak - styret arbeider videre med å utarbeide premisser for takutbygging
 3. Nedleggelse av kontrollkomiteen - forslag vedtatt
 4. Økning i hus- og garasjeleie - forslag vedtatt
 5. Fullmakt til styret for ytterliger økning av leie - forslag vedtatt
 6. Nye vedtekter i henhold til ny lov om borettslag - forslag vedtatt, med noen mindre endringer
 7. Honorar for valgkomite - prinsipper - forslag vedtatt
 8. Maling av trappeoppgang/avsatser, ikke tidligere enn 2007 - forslag vedtatt
 9. Oppryddning i sykkelparken i kjelleren - vedtatt
 10. Kildesortering - vedtatt å avvente kommunale pålegg
 11. Valg av nytt styre og nye komiteer - forslag vedtatt
Med forbehold om feil.

Styret i A/S Furulund III

Valgkomite 2006

Valgkomiteens medlemmer 2006
Helge Ellingsen (101)
Ingunn Dahle (105)
Andrea Gaarder (503)

24 mars 2006

Styret

Styremedlemmer 2006

  Navn Leil. Telefon
Leder André Nygård 701 980 80 194
Medlem Vidar Skagestad 802 917 14 916
Medlem Elin Nicolaysen 901 934 37 490
Varamedlem Roger Eriksen 804 906 28 794

Vaktmester: Helge Ellingsen, 976 90 670
Forretningsfører: , www.ceb.no

Valgkomiteen 2006

13 mars 2006