Furulund IIIVelkommen!

Furulund III ligger i Hekkveien 7, opp en bakke og rundt en sving fra Carl Berners plass i Oslo.

Vi har en sentral beliggenhet i et hyggelig nabolag, med god tilgang til offentlig transport og med mange fasiliteter like i nærheten.

Her på våre nettsider finnes mye informasjon om bygget vårt og om våre aktiviteter, til nytte for beboere og andre interesserte. Send oss gjerne en epost dersom det er informasjon du savner!

mvh Styret Furulund III

29 juni 2019

Informasjon fra styret 10.06.19


Vedlikeholdsarbeider


Styret har tatt en gjennomgang av vedlikeholdsprosjekter som det er behov for å utføre og ønsker med dette å informere beboere om hvilke prosjekter som planlegges utført i nærmeste fremtid.

Utbedring av skade under kjellervindu


Under fasadevask trengte det vann inn i kjeller via vinduer i søndrekjellervegg. Det er utført befaring med entreprenør og arbeidene med utbedring starter så fort det er mulig.

Rørfornyelse taknedløp


Et tett sluk på tak medførte i fjor lekkasje ned i en leilighet i 9. etasje. Skaden skyldes til dels at nedløpene fra slukene er i dårlig forfatning. Det iverksettes rørfornyelse med strømpefôring som vil gi disse rørene forlenget levetid.

Rørfornyelse bunnledninger


Under rørfornyelse av samtlige soilrør i 2006 ble det ikke utført fornyelse av blokkens bunnledninger, altså påkoblingen til kommunalt nett. Da disse er forbi sin tekniske levetid anbefales det strømpefôring på disse før tilstanden blir så dårlig at dette ikke lenger lar seg gjøre.

Styret har mottatt et tilbud på denne jobben fra TT-teknikk, med en kostnad på 404.250, -. Da det er lengre ventetid på dette arbeidet er det i denne omgang snakk om en bestilling av arbeidene, mens selve utførelsen vil komme et stykke ut i 2020. Arbeidene vil medføre perioder der vannet stenges og avløpsnettet ikke kan benyttes. Styret vil komme med mer informasjon om dette nærmere utførelse.

Utskifting av avtrekksvifte


Avtrekksviften på tak stammer fra byggeår. Denne har blitt anbefalt utskiftet i tidligere utførte tilstandsanalyser av blokkens tekniske tilstand. Støy fra denne har vært til sjenanse for beboere i de øverste etasjene i flere år. Utskifting vil redusere forbruk til oppvarming og gi alle beboere et bedre innemiljø

Pris er innhentet fra GK og beløper seg til 223.000, - for et nytt anlegg. Styret planlegger å innhente tilbud fra et konkurrerende firma for å sikre at vi får en konkurransedyktig pris.

Inspeksjon av brannsikkerhet


Som flere sikkert fikk med seg har det vært utført en inspeksjon av brannsikkerhet i blokka. Det ble avdekket at skumapparatene må skiftes ut. Styret går til innkjøp av nye skumapparater til alle leiligheter. Gamle apparater leveres deretter av den enkelte beboer til gjenbruksstasjon.

Vi oppfordrer samtidig alle beboere til å skaffe brannteppe som alternativt slokkemiddel og sikre at de har forskriftsmessig antall brannvarslere installert. Styret har tilgang på et mindre antall brannvarslere som deles ut til beboere som ønsker det.

-

Styret

Oslo den 10.06.19

Informasjon fra styret 08.05.19


Nytt styre


På generalforsamling avholdt 11.04.2019 ble det valgt nytt styre som etter en kort overlappingsperiode nå er i gang med sitt arbeid. Kontaktinformasjon til de nye styremedlemmene er hengt opp på oppslagstavlen vis a vis postkassene.

Det vil regelmessig publiseres nyhetsbrev i dette formatet på samme tavle, som kort beskriver styrets pågående arbeid. Om det skulle være noen spørsmål om pågående saker eller andre tilbakemeldinger, ikke nøl med å ta kontakt via epost styret.furulundiii@gmail.com eller direkte.

Dugnad


Det avholdes dugnad mandag 13. mai, mer informasjon om dette finnes på eget informasjonsskriv hengt opp på utgangsdøren.

Avslutning av arbeider i regi av Multiconsult (tidl. Hjellnes)


Styret jobber med å avslutte alle saker relatert til fasadeprosjektet. På grunn av utskifting av styret ble det ikke avholdt møte og befaring i uke 17, som det ble sagt på generalforsamling. Dette avholdes i uke 20.

Vedlikeholdsplan


For å bedre kontinuiteten og forutsigbarheten i vedlikeholdet av selskapet planlegger styret å sette opp en langsiktig vedlikeholdsplan. Denne skal gi omtrentlige tidshorisonter for kjent nødvendig vedlikehold over de neste årene.

Oppgradering av uteareal


Det er fra flere utrykket et stort ønske om en generell oppgradering av utearealet og det er flere saker som naturlig faller inn under en slik opprustning:

·         Utskifting av hekker og planter over garasje og langs adkomstvei

·         Nye plantebed, sittegruppe, lekeområde osv.

·         Utendørs lys langs vei

·         Ny asfalt på adkomstvei

·         Oppgradering av avfallssystem

I sum blir dette et ganske omfattende prosjekt. Styret tar sikte på å utarbeide en plan for oppgraderingen gjennom høsten og estimere kostnad for prosjektet, for videre behandling ved neste generalforsamling.

Før prosjektet realiseres utføres det ordinært nødvendig vedlikehold og dugnad for å holde området i orden. Styret ønsker også å minne om at avfallsbrønnene ikke skal benyttes til byggeavfall, el-avfall osv. Dette skal til gjenbruksstasjon.

Ladestasjoner elbil


Generalforsamlingen vedtok videre arbeid med ladestasjoner for elbil, med et øvre tak på 200.000, -. Styret planlegger å jobbe videre med styret i Furulund II for å se på en felles løsning for dette.

Utskifting av avtrekksvifte


Felles avtrekksvifte på tak er fra byggeår og har blitt anbefalt utskiftet i tidligere utførte tilstandsanalyser av blokkens tekniske tilstand. Støy fra denne har vært til sjenanse for beboere i de øverste etasjene i flere år og utskifting vil redusere forbruk til oppvarming. Styret jobber med å innhente pris for utskifting.

Parkering


Parkeringsplasser vis a vis søppelbrønner tilhører selskapet. Disse skal kun benyttes av beboere og deres gjester. For å kunne håndheve dette er det svært viktig at alle legger sine utdelte P-lapper synlig i frontruten.

Nye TV-bokser


Det har nå vært flere utdelinger av TV-bokser, men mange er fremdeles uavhentet. Siste mulighet for henting av disse vil være dugnaden, etter dette må eier selv bestille boks fra Viasat.
Styret

Oslo den 08.05.19