Furulund IIIVelkommen!

Furulund III ligger i Hekkveien 7, opp en bakke og rundt en sving fra Carl Berners plass i Oslo.

Vi har en sentral beliggenhet i et hyggelig nabolag, med god tilgang til offentlig transport og med mange fasiliteter like i nærheten.

Her på våre nettsider finnes mye informasjon om bygget vårt og om våre aktiviteter, til nytte for beboere og andre interesserte. Send oss gjerne en epost dersom det er informasjon du savner!

mvh Styret Furulund III

29 juni 2019

Informasjon fra styret 08.05.19


Nytt styre


På generalforsamling avholdt 11.04.2019 ble det valgt nytt styre som etter en kort overlappingsperiode nå er i gang med sitt arbeid. Kontaktinformasjon til de nye styremedlemmene er hengt opp på oppslagstavlen vis a vis postkassene.

Det vil regelmessig publiseres nyhetsbrev i dette formatet på samme tavle, som kort beskriver styrets pågående arbeid. Om det skulle være noen spørsmål om pågående saker eller andre tilbakemeldinger, ikke nøl med å ta kontakt via epost styret.furulundiii@gmail.com eller direkte.

Dugnad


Det avholdes dugnad mandag 13. mai, mer informasjon om dette finnes på eget informasjonsskriv hengt opp på utgangsdøren.

Avslutning av arbeider i regi av Multiconsult (tidl. Hjellnes)


Styret jobber med å avslutte alle saker relatert til fasadeprosjektet. På grunn av utskifting av styret ble det ikke avholdt møte og befaring i uke 17, som det ble sagt på generalforsamling. Dette avholdes i uke 20.

Vedlikeholdsplan


For å bedre kontinuiteten og forutsigbarheten i vedlikeholdet av selskapet planlegger styret å sette opp en langsiktig vedlikeholdsplan. Denne skal gi omtrentlige tidshorisonter for kjent nødvendig vedlikehold over de neste årene.

Oppgradering av uteareal


Det er fra flere utrykket et stort ønske om en generell oppgradering av utearealet og det er flere saker som naturlig faller inn under en slik opprustning:

·         Utskifting av hekker og planter over garasje og langs adkomstvei

·         Nye plantebed, sittegruppe, lekeområde osv.

·         Utendørs lys langs vei

·         Ny asfalt på adkomstvei

·         Oppgradering av avfallssystem

I sum blir dette et ganske omfattende prosjekt. Styret tar sikte på å utarbeide en plan for oppgraderingen gjennom høsten og estimere kostnad for prosjektet, for videre behandling ved neste generalforsamling.

Før prosjektet realiseres utføres det ordinært nødvendig vedlikehold og dugnad for å holde området i orden. Styret ønsker også å minne om at avfallsbrønnene ikke skal benyttes til byggeavfall, el-avfall osv. Dette skal til gjenbruksstasjon.

Ladestasjoner elbil


Generalforsamlingen vedtok videre arbeid med ladestasjoner for elbil, med et øvre tak på 200.000, -. Styret planlegger å jobbe videre med styret i Furulund II for å se på en felles løsning for dette.

Utskifting av avtrekksvifte


Felles avtrekksvifte på tak er fra byggeår og har blitt anbefalt utskiftet i tidligere utførte tilstandsanalyser av blokkens tekniske tilstand. Støy fra denne har vært til sjenanse for beboere i de øverste etasjene i flere år og utskifting vil redusere forbruk til oppvarming. Styret jobber med å innhente pris for utskifting.

Parkering


Parkeringsplasser vis a vis søppelbrønner tilhører selskapet. Disse skal kun benyttes av beboere og deres gjester. For å kunne håndheve dette er det svært viktig at alle legger sine utdelte P-lapper synlig i frontruten.

Nye TV-bokser


Det har nå vært flere utdelinger av TV-bokser, men mange er fremdeles uavhentet. Siste mulighet for henting av disse vil være dugnaden, etter dette må eier selv bestille boks fra Viasat.
Styret

Oslo den 08.05.19

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar