Furulund IIIVelkommen!

Furulund III ligger i Hekkveien 7, opp en bakke og rundt en sving fra Carl Berners plass i Oslo.

Vi har en sentral beliggenhet i et hyggelig nabolag, med god tilgang til offentlig transport og med mange fasiliteter like i nærheten.

Her på våre nettsider finnes mye informasjon om bygget vårt og om våre aktiviteter, til nytte for beboere og andre interesserte. Send oss gjerne en epost dersom det er informasjon du savner!

mvh Styret Furulund III

13 februar 2015

Ledig garasje fra 1. april 2015


Ingen søknader mottatt til den ledige garasjeplassen.
Ny søknadsfrist: Fredag 13. mars 2015

Garasjeplassen er ledig fra og med 1. april 2015.
Alle aksjonærer i Furulund III kan søke.

Betingelser:
- Leien løper fra 01/04/2015
- Man forplikter seg til å betale den til enhver tid gjeldende leie, nå 800 kr.
- Leietaker må bekoste saksutgifter ved overtagelse av garasjen, på 625 kr.
- Garasjen skal brukes til registrert motorkjøretøy
- Fremleie er ikke tillatt
- Det skal inngås leiekontrakt (gjeldende standardavtale for As Furulund III)

Søkere rangeres etter eieransiennitet (regnet fra erversdato for aksjebrevet). Styret kan nekte utleie til søkere som til stadighet måtte ha restanser i innbetaling av ordinær husleie.

Ny søknadsfrist: fredag 13. mars 2015
Send søknad på e-post: styret@furulundIII.no