Furulund IIIVelkommen!

Furulund III ligger i Hekkveien 7, opp en bakke og rundt en sving fra Carl Berners plass i Oslo.

Vi har en sentral beliggenhet i et hyggelig nabolag, med god tilgang til offentlig transport og med mange fasiliteter like i nærheten.

Her på våre nettsider finnes mye informasjon om bygget vårt og om våre aktiviteter, til nytte for beboere og andre interesserte. Send oss gjerne en epost dersom det er informasjon du savner!

mvh Styret Furulund III

30 juli 2015

REHABILITERINGSPROSESSEN Et informasjonsskriv.Som alle har erfart er nå rehabiliteringsprosessen i gang. Oppstart kom litt fort på oss alle, og vi beklager de ulemper det medførte for de som ikke kommet seg ut med bil blant annet. Vi vil gjøre vårt beste for at all nødvendig informasjon skal komme ut i å god tid som mulig til alle. Det vil bli hengt opp en informasjonstavle nede ved utgangen i 1. etasje der fremdriftsplanen skal finnes. Den vil vise prosessen fremover og gi en oversikt og et bilde av arbeidet som skal utføres. Informasjonstavlen henges opp en av de første dagene i uke 32. 

Arbeidet med å sette opp stillaser vil pågå i uke 31 og 32. S-Bygg sier at arbeidet vil være ferdig i løpet av uke 32. Det vil, som tidligere opplyst, pågå arbeid lørdag 1. august fra kl 07. Arbeidet avsluttes før kl 16. 

Det skal avholdes et oppstartsmøte den 12. august der styret deltar. Etter møtet vil all tilgjengelig informasjon vedr arbeidet formidles via oppslag på tavlen, og eventuelt skriv til beboerne

I uke 33 vil det foregå rivingsarbeid på tak, verandaer, samt fasade.
 I uke 34 skal det jobbes med pussarbeide på balkonger. 

Vi oppfordrer alle til å tømme verandaene sine og låse verandadører! Se også skriv fra styret av 24.06.15.

Vi vil orientere alle om at vi må samle inn nøkler tilhørende alle leiligheter slik at de som skal skifte vinduer og verandadører kommer inn i leiligheten. Dette kommer vi tilbake med informasjon om, men vi nevner det nå så alle kan få tid til å fremskaffe nøkler

Minner også om grillfesten fredag den 7. august. Det kommer mer informasjon om festen de nærmeste dagene! 

Det vil dukke opp problemstillinger underveis og vi ønsker at dere tar kontakt med styret om det er noe dere lurer på, eller ønsker å drøfte. Vi skal gi tilbakemeldinger og svar så fort vi kan, og så godt vi kan. Så håper vi at prosessen vil bli minst mulig strevsom for oss alle.
                                                                             Oslo den 30.07.15.            Styret

Informasjon fra styret om rehabiliteringsprosjektet1 På grunnlag av avstemningen blant beboerne er det besluttet å ha store balkongdørvinduer og utadslående balkongdører.

2 Etter planene begynner S-Bygg å rigge stillasene i uke 31 eller 32, dvs. en gang mellom 27. juli og 7. august. Prosjektet planlegges å være ferdig i slutten av oktober.

3 Det vil bli satt opp en egen oppslagstavle i 1. etasje med informasjon om prosjektet. Her vil det bl.a. bli satt opp en framdriftsplan som blir oppdatert etter hvert.

4 Alle må passe på å låse vinduer og balkongdører når stillaset er satt opp.

5 Alle må rydde unna alt på balkongene senest mandag 03. august.

6 Mer detaljert informasjon vil komme etter hvert. Det er viktig at alle forholder seg til instruksjonene i forbindelse med byggeperioden for å slippe forsinkelser og ekstrakostnader. Enkelteiere kan bli holdt økonomisk ansvarlige om de ikke følger disse.

7 Vi vil markere prosjektet med å arrangere grillfest 7. august fra kl. 17.00 og utover. Mer informasjon kommer.

Styret 24.06.2015