Furulund IIIVelkommen!

Furulund III ligger i Hekkveien 7, opp en bakke og rundt en sving fra Carl Berners plass i Oslo.

Vi har en sentral beliggenhet i et hyggelig nabolag, med god tilgang til offentlig transport og med mange fasiliteter like i nærheten.

Her på våre nettsider finnes mye informasjon om bygget vårt og om våre aktiviteter, til nytte for beboere og andre interesserte. Send oss gjerne en epost dersom det er informasjon du savner!

mvh Styret Furulund III

21 mai 2011

3-roms til salgs i Hekkveien 7

Treroms hjørne/endeleilighet til salgs i 4. etasje i Hekkveien 7. Solrik balkong, heis,nytt bad og kjøkken 2007.

Prisantydning: 2.490.000,-


Se mer på Finn.no.

15 mai 2011

4-roms til salgs i Hekkveien 3

Flott fireroms leilighet i 1. etasje i Hekkveien 3 til salgs.


Prisantydning: 2.690.000,-


Se mer på Finn.no.

11 mai 2011

Varsel om ordinær generalforsamling

Til aksjonærene i Furulund III AS


Forslag fra aksjonæreneDet vises til vedtektens § 8-3. (3) En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen som han eller hun melder skriftlig til styret i så god tid at det kan tas med i innkallingen.

Vårt boligaksjeselskap vil avholde generalforsamling 15. juni 2011.

I forkant av møte vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som aksjonær ønsker behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende senest 16. mai 2011.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen er det ønskelig at:
  • det går klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen.
  • forslagstiller formulerer et konkret forslag til vedtak.
Dette vil hjelpe generalforsamlingen å ta stilling til saken og være til hjelp ved avstemmingen.


Eventuelle forslag sendes til:

1275 Furulund III AS
v/Obos Eiendomsforvaltning
Postboks 6668, St. Olavs Plass
0129 Oslo

Kontaktperson: Vidar Karlstad
Telefon: 22 86 82 57

Vannlekkasjer

Det har den siste tiden blitt utført flere mindre reparasjoner i blokken etter vannlekkasjer. I forbindelse med reparasjonene har vannet blitt stengt av flere ganger. I tillegg har det blitt rehabilitert noen bad, som også har medført avstenging av vann.

Gjentatte trykkendringer i de skjøre vannrørene øker faren for vannlekkasjer. Styret ber derfor alle om å bidra til å forebygge større vannskader.

1. Skal du/dere gjøre endringer i boligen som medfører avstenging av vann, så skal vaktmester Helge Ellingsen kontaktes i forkant. Dette fordi styret og vaktmesteren ønsker å kunne etterkontrollere for eventuelle vannskader. Styret ber også alle beboerne om å være ekstra observante på eventuelle vannlekkasjer. Ved mistanke om vannlekkasje skal styret og vaktmesteren kontaktes. Vi vil da sørge for at vannet blir avstengt.

2. Om du reiser bort i over et døgn, så er det fint om du legger igjen en nøkkel hos naboen eller et medlem av styret. På den måten sikrer du at noen har tilgang til din leilighet om uhellet er ute. Putt en lapp i styrets postkasse med navn og leilighetens nummer, hvem som har nøkkelen, tidsrommet du er borte og telefonnummer til den som har nøkkelen.

3. Alle vannskader som skyldes blokkens rør skal snarest meldes til
OBOS forsikring(i kontortid): 22 86 55 00
IF forsikring(etter kontortid): 02400 
Husk å oppgi polisnummer: 5227579

4. Om det oppstår vannlekkasje i din boenhet så kan også Christiania Rørleggerbedrift AS kontaktes på telefon 954 63 666 eller 22 72 09 09. Firmaet har døgnåpent.