Furulund IIIVelkommen!

Furulund III ligger i Hekkveien 7, opp en bakke og rundt en sving fra Carl Berners plass i Oslo.

Vi har en sentral beliggenhet i et hyggelig nabolag, med god tilgang til offentlig transport og med mange fasiliteter like i nærheten.

Her på våre nettsider finnes mye informasjon om bygget vårt og om våre aktiviteter, til nytte for beboere og andre interesserte. Send oss gjerne en epost dersom det er informasjon du savner!

mvh Styret Furulund III

11 mai 2011

Varsel om ordinær generalforsamling

Til aksjonærene i Furulund III AS


Forslag fra aksjonæreneDet vises til vedtektens § 8-3. (3) En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen som han eller hun melder skriftlig til styret i så god tid at det kan tas med i innkallingen.

Vårt boligaksjeselskap vil avholde generalforsamling 15. juni 2011.

I forkant av møte vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som aksjonær ønsker behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende senest 16. mai 2011.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen er det ønskelig at:
  • det går klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen.
  • forslagstiller formulerer et konkret forslag til vedtak.
Dette vil hjelpe generalforsamlingen å ta stilling til saken og være til hjelp ved avstemmingen.


Eventuelle forslag sendes til:

1275 Furulund III AS
v/Obos Eiendomsforvaltning
Postboks 6668, St. Olavs Plass
0129 Oslo

Kontaktperson: Vidar Karlstad
Telefon: 22 86 82 57

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar