Furulund IIIVelkommen!

Furulund III ligger i Hekkveien 7, opp en bakke og rundt en sving fra Carl Berners plass i Oslo.

Vi har en sentral beliggenhet i et hyggelig nabolag, med god tilgang til offentlig transport og med mange fasiliteter like i nærheten.

Her på våre nettsider finnes mye informasjon om bygget vårt og om våre aktiviteter, til nytte for beboere og andre interesserte. Send oss gjerne en epost dersom det er informasjon du savner!

mvh Styret Furulund III

29 juni 2019

Informasjon fra styret 10.06.19


Vedlikeholdsarbeider


Styret har tatt en gjennomgang av vedlikeholdsprosjekter som det er behov for å utføre og ønsker med dette å informere beboere om hvilke prosjekter som planlegges utført i nærmeste fremtid.

Utbedring av skade under kjellervindu


Under fasadevask trengte det vann inn i kjeller via vinduer i søndrekjellervegg. Det er utført befaring med entreprenør og arbeidene med utbedring starter så fort det er mulig.

Rørfornyelse taknedløp


Et tett sluk på tak medførte i fjor lekkasje ned i en leilighet i 9. etasje. Skaden skyldes til dels at nedløpene fra slukene er i dårlig forfatning. Det iverksettes rørfornyelse med strømpefôring som vil gi disse rørene forlenget levetid.

Rørfornyelse bunnledninger


Under rørfornyelse av samtlige soilrør i 2006 ble det ikke utført fornyelse av blokkens bunnledninger, altså påkoblingen til kommunalt nett. Da disse er forbi sin tekniske levetid anbefales det strømpefôring på disse før tilstanden blir så dårlig at dette ikke lenger lar seg gjøre.

Styret har mottatt et tilbud på denne jobben fra TT-teknikk, med en kostnad på 404.250, -. Da det er lengre ventetid på dette arbeidet er det i denne omgang snakk om en bestilling av arbeidene, mens selve utførelsen vil komme et stykke ut i 2020. Arbeidene vil medføre perioder der vannet stenges og avløpsnettet ikke kan benyttes. Styret vil komme med mer informasjon om dette nærmere utførelse.

Utskifting av avtrekksvifte


Avtrekksviften på tak stammer fra byggeår. Denne har blitt anbefalt utskiftet i tidligere utførte tilstandsanalyser av blokkens tekniske tilstand. Støy fra denne har vært til sjenanse for beboere i de øverste etasjene i flere år. Utskifting vil redusere forbruk til oppvarming og gi alle beboere et bedre innemiljø

Pris er innhentet fra GK og beløper seg til 223.000, - for et nytt anlegg. Styret planlegger å innhente tilbud fra et konkurrerende firma for å sikre at vi får en konkurransedyktig pris.

Inspeksjon av brannsikkerhet


Som flere sikkert fikk med seg har det vært utført en inspeksjon av brannsikkerhet i blokka. Det ble avdekket at skumapparatene må skiftes ut. Styret går til innkjøp av nye skumapparater til alle leiligheter. Gamle apparater leveres deretter av den enkelte beboer til gjenbruksstasjon.

Vi oppfordrer samtidig alle beboere til å skaffe brannteppe som alternativt slokkemiddel og sikre at de har forskriftsmessig antall brannvarslere installert. Styret har tilgang på et mindre antall brannvarslere som deles ut til beboere som ønsker det.

-

Styret

Oslo den 10.06.19

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar