Furulund IIIVelkommen!

Furulund III ligger i Hekkveien 7, opp en bakke og rundt en sving fra Carl Berners plass i Oslo.

Vi har en sentral beliggenhet i et hyggelig nabolag, med god tilgang til offentlig transport og med mange fasiliteter like i nærheten.

Her på våre nettsider finnes mye informasjon om bygget vårt og om våre aktiviteter, til nytte for beboere og andre interesserte. Send oss gjerne en epost dersom det er informasjon du savner!

mvh Styret Furulund III

25 mars 2006

Generalforsamling 2006 - oppsummering

For komplett og korrekt oversikt, vennligst se protokollen som har blitt tilsendt alle beboere i gården.

Generalforsamlingen ble avholdt 21.mars 2006, i Billedhoggerforeningens lokaler i Hekkveien 5.
Tilstede var 28 aksjonærer som representerte tilsammen 49 aksjer.

Petter Tobiassen (forretningsfører) ble valgt til møteleder.

 • Styrets årsberetning ble behandlet
 • Kontrollkomiteen redegjorde for sitt arbeide
 • Regnskapet ble lagt frem
 • Budsjettforslaget ble tatt til orientering
 • Godtgjørelse til styre, komiteer og revisor ble vedtatt

Forslag til behandling

 1. Oppgradering av soilrør og sluk; forventet oppstart høsten 2006 - forslag vedtatt
 2. Videre arbeid med muligheter for påbygning av tak - styret arbeider videre med å utarbeide premisser for takutbygging
 3. Nedleggelse av kontrollkomiteen - forslag vedtatt
 4. Økning i hus- og garasjeleie - forslag vedtatt
 5. Fullmakt til styret for ytterliger økning av leie - forslag vedtatt
 6. Nye vedtekter i henhold til ny lov om borettslag - forslag vedtatt, med noen mindre endringer
 7. Honorar for valgkomite - prinsipper - forslag vedtatt
 8. Maling av trappeoppgang/avsatser, ikke tidligere enn 2007 - forslag vedtatt
 9. Oppryddning i sykkelparken i kjelleren - vedtatt
 10. Kildesortering - vedtatt å avvente kommunale pålegg
 11. Valg av nytt styre og nye komiteer - forslag vedtatt
Med forbehold om feil.

Styret i A/S Furulund III

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar