Furulund IIIVelkommen!

Furulund III ligger i Hekkveien 7, opp en bakke og rundt en sving fra Carl Berners plass i Oslo.

Vi har en sentral beliggenhet i et hyggelig nabolag, med god tilgang til offentlig transport og med mange fasiliteter like i nærheten.

Her på våre nettsider finnes mye informasjon om bygget vårt og om våre aktiviteter, til nytte for beboere og andre interesserte. Send oss gjerne en epost dersom det er informasjon du savner!

mvh Styret Furulund III

14 februar 2007

Husordensregler

Ordensregler - sist revidert 24.02.2007

Uteområde og fellesrom innendørs

 1. Gårdsrom, trappeoppganger, baktrapp, korridorer, felles underetasje og felles kjellerrom må ikke brukes som lagerplass for gjenstander tilhørende beboerne.

  Brannbalkonger må holdes fri for gjenstander som hindrer passasje.

  Kjøretøyer må ikke parkeres i oppkjørelsen unntatt ved nødvendig av- og pålessing. All stans som hindrer fri ferdsel i felt for varmekabel er forbudt når det er glatt.
 2. Enhver forurensning av gårdsplass og øvrige fellesrom er forbudt.

  Kjæledyr må holdes i bånd innendørs. Forøvrig gjelder offentlige bestemmelser for båndtvang.

  Det med ikke legges ut mat på bakken pga fare for rotteplage.

  Avfall kildesorteres i henhold til offentlige bestemmelser og veiledninger. Restavfall fra husholdning pakkes i knyttede plastposer og legges i søppelbeholdere.
 3. Banking av gulvtepper/-matter må kun foretas på anvist bankeplass.

  Om vinteren må balkonggulvet holdes rent for snø så det ikke danner seg is.

  Balkonggulvet må ikke spyles, bare vaskes.
 4. Inngangsdørene til blokken må alltid holdes låst


  Innendørs

 5. Ved å skru ned radiatorene om natten oppnås mindre varmeforbruk og bedre inneklima.

  Fornuftig lufting reduserer varmetap. Bruk "sjokklufting", dvs. luft kraftig med gjennomtrekk i kort tid.

  Ved lengre fravær om vinteren er det fornuftig å ha på litt varme.
 6. Forekomster av sopp eller skadedyr skal omgående meldes til styret. Beboerne må rette seg etter styrets pålegg og for egen regning bli kvitt problemet.
 7. Oppslag og rundskriv fra styret skal gjelde på samme måte som husordensreglene forøvrig.
  Vaktmester er bemyndiget til å påse at husordensreglene følges.
 8. Vaskemaskiner/tørketromler tillates på badet når forskrifter for installasjon følges (f.eks. jordet kontakt). Beboer blir ansvarlig for eventuell skade på egen og andres leilighet ved vannskade, jfr. husleieloven.
 9. Støy som kan forstyrre naboene er tillatt i følgende perioder (gjelder ikke offentlige høytidsdager):
  - mandag til fredag kl. 07-21
  - lørdag kl. 11-18
  - søndag kl. 11-14

  Utenfor disse periodene og på offentlige høytidsdager er boring, banking, musikkøvelser og aktiviteter på lignende støynivå forbudt. Vis videre hensyn ved bruk av TV og stereoanlegg.

  Det bør gis nabovarsel hvis man har større selskap som strekker seg ut over natten.

  Ved større vedlikeholdsarbeider som strekker seg over en periode på minst 3 dager må det gis nabovarsel med angivelse av antatt omfang og varighet.

  Støyende adferd, løping og røyking er forbudt i fellesrom.
 10. Dyrehold i leiligheten kan kun skje etter søknad til styret, og på styrets godkjennelse. Fulgemat på balkonger må gjøres utilgjengelig for duer.
 11. Som husordensregler gjelder også særskilte instrukser som til enhver tid er gitt for behandling av teknisk utstyr som sentralvarmeanlegg, heiser, vaskerier og antenneanlegg.
 12. Vannkraner må stenges forsvarlig etter bruk. Utette eller pipende og susende kraner må skiftes/repareres straks.
 13. Fremleie må kun skje etter styrets godkjennelse, og i henhold til vedtektene.
 14. Alle postkasser og utendørs ringeklokke skal ha skilt med navn og leilighetsnummer i henhold til styrets retningslinje.
  Kontakt vaktmester for nye skilt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar