Furulund IIIVelkommen!

Furulund III ligger i Hekkveien 7, opp en bakke og rundt en sving fra Carl Berners plass i Oslo.

Vi har en sentral beliggenhet i et hyggelig nabolag, med god tilgang til offentlig transport og med mange fasiliteter like i nærheten.

Her på våre nettsider finnes mye informasjon om bygget vårt og om våre aktiviteter, til nytte for beboere og andre interesserte. Send oss gjerne en epost dersom det er informasjon du savner!

mvh Styret Furulund III

06 oktober 2015

Rapport om status for fasaden til Furulund III

NOTAT

Til: S-Bygg og Furulund III

Kopi til: Viking Entreprenør
Hjellnes Consult v/ Ole Kristian Prestrud

Fra: Hjellnes Consult v/ Byggeleder Espen Halvorsen
Dato: 1. oktober 2015

Prosjekt: 20140127 – Furulund III

Emne: Vurdering av betongrehabilitering av fasader

Malingsfjerning på fasader har dessverre avdekket et mer omfattende skadebilde på både konstruktiv betong og pusslag enn forespeilet. Bruk av for tett maling på fasadene kombinert med elde og slitasje på betong gjør det utfordrende å finne løsninger og materialvalg som vil begrense omfanget av rehabiliteringen og tilhørende kostnader.

En beskreven tradisjonell utbedring av puss og betong viser seg å bli både omfattende og kostnadskrevende dersom målet er å få en god beskyttelse av betong med en fullverdig og homogen overflatefinnish med en så lang levetid som mulig.

Som følge av ovennevnte har vi innhentet ekspertise fra kjente systemleverandører for å finne gode
løsninger for fasaderehabiliteringen. Løsninger fra både STO Norge og Mapei AS tilsier at det er langt mer gunstig å benytte fasadeisoleringssystem på fasadene. Etterisoleringssystem, bestående av ubrennbar mineralull med en overflate av armert tynnpuss, medfører at et stadig akselererende skadebilde stopper opp som følge av at betongen tørker ut og blir bedre beskyttet mot karbondioksid og forurensninger i luften. En majoritet av skadene på puss- og betong, manglende overdekning på armering kan bygges inn uten utbedring. Løsningen forlenger levetiden på betongen og bygget i sin helhet. Dette reduserer kostnader og tidsforbruk for rehabiliteringen.

Vi anser dette som et nødvendig vedlikehold da skadebildet er så fremtredende og omfattende at det ikke er økonomisk forsvarlig å gå i gang med en tradisjonell rehabilitering.

Løsningen er benyttet på Furulund II fra 1992 med gode erfaringer. Erfaringstall fra Hafslund tilsier at etterisoleringen gir en besparelse på fyringsutgifter pålydende kr 100.000,- per år. Forventet levetid på systemet er 25-30 år uten behov for periodisk vedlikehold. Pusslaget utenpå isolasjonen er gjennomfarget slik at det ikke er behov for overflatebehandling.

Tradisjonell pussutbedring vil en kunne forvente behov for ny overflatebehandling innen 10-15 år.
I tillegg vil en tradisjonell rehabilitering ikke gi en fullbyrdig beskyttelse av betongen som vil medføre fare for nye skader på fasaden på kort sikt. Våre prognoser for en tradisjonell betongrehabilitering på fasader tilsier et kostnadsbilde i størrelsesorden kr 800-900,-/m2 eks mva. Dette er 2 -3 ganger så høyt som forventet og er fordelt på mekanisk betongrehabilitering, utbedring av feil og mangler, ny puss på betong og ny overflatebehandling. Estimert sluttsum for fasader: Totalt kr 2.000.000,- eks mva.
Det er usikkert når det vil kunne bli behov for neste rehabilitering, men med det skadebilde vi ser nå vil dette være forventet innen 10-15 år.

Etterisolering med tynnpuss:
En tilleggsisolering med en gjennomfarget tynnpuss vil redusere behov for utbedring av ca 80-90% av skadebildet som må utbedres ved en tradisjonell betongrehabilitering. Kostnader for etterisolering system vil normalt ligge i størrelsesorden kr 1400,-/m2 eks mva. Estimert sluttsum for fasader: Totalt kr 3.100.000,- eks mva. Forventet levetid på systemet er 25-30 år uten behov for periodisk vedlikehold.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar