Furulund IIIVelkommen!

Furulund III ligger i Hekkveien 7, opp en bakke og rundt en sving fra Carl Berners plass i Oslo.

Vi har en sentral beliggenhet i et hyggelig nabolag, med god tilgang til offentlig transport og med mange fasiliteter like i nærheten.

Her på våre nettsider finnes mye informasjon om bygget vårt og om våre aktiviteter, til nytte for beboere og andre interesserte. Send oss gjerne en epost dersom det er informasjon du savner!

mvh Styret Furulund III

13 august 2015

INFORMASJON OM BYGGEPROSESSENINFORMASJON OM BYGGEPROSESSEN

I dag har det vært avholdt byggemøte,
og derfra kan vi informere om følgende:

Vi har fått satt opp en tavle i inngangspartiet. På den vil det henges opp en fremdriftsplan de nærmeste dagene. Planen vil innbefatte innsetting av vinduer og dører i blokka.

Arbeidet vil bli varslet i ukentlige skjemaer som henges opp på oppslagstavlen i gangen. Vi ønsker at den nye tavla brukes til informasjon i forbindelse med rehabiliteringsprosessen. Andre oppslag henges på den midlertidige tavlen inne i gangen.

Følgende skjemaer og oppslag vil henges opp:
         Kopi av forhåndsmelding
         Samordningsskjema
         Fremdriftsplan
         Riggplan
         Oversikt over plassens verneorganisasjon
         Vernerundeplan som viser når vernerunder skal gjennomføres, dato og oppmøtetid
         Kopi av vernerundeprotokoll
         Opplysning om hvor stoffkartoteket er
         Handlingsplan ved alvorlig ulykke
         Informasjon om hovedbedrift


Et firma som heter Viking vil starte arbeidet på fasade og balkonger i neste uke ( 34). De starter øverst og vil arbeide seg nedover etasjene. Det vil bli en del bråk i de nærmeste ukene da de skal pigge i balkonger og fjerne maling på fasade. Arbeidet på fasaden prioriteres da det er viktig at det er ferdig før frosten setter inn.

Det skal vurderes hvorvidt stillaset skal forhøyes noe i arbeidet med taket.

Utskifting av vinduer og dører vil være det siste som blir gjort. Vi kan ta sikte på overgangen september/oktober en gang, anslagsvis. Vi vet at det vil være usikkerhetsmomenter rundt å tidfeste nøyaktig datoer/uker nå. S-Bygg og Hjellnes Consult vil orientere oss så fort de selv har datoer/uker klarlagt.


Selve arbeidet med å skrifte ut vinduer og balkongdører i hver enkelt leilighet vil kunne gjøres i løpet av en dag. 
Når det gjelder bekymringer rundt hvem som kan komme til å ta seg inn i leilighetene under arbeidet med å skifte vinduer og dører, så har vi snakket om dette i dag. Punktvis kan vi si følgende:

1)      Når ingen arbeidere er i leiligheten vil den være låst.
2)    Vinduer og dører vil bringes til leilighetene med en utvendig heis.
3)     Alle som jobber i leilighetene er registrerte hos S-Bygg. Alle skal ha et grønt synlig kort på seg, med firmanavn og bilde. Det kan dere be om å få se dersom det ikke er synlig.
4)    Alle av oss har et eget ansvar i å fjerne og pakke bort ting av verdi, slik at de ikke ligger fremme, i tilfelle noen skulle komme seg inn i leiligheten under arbeidet som pågår.
5)      Dersom noe skulle forsvinne under arbeidet må hver enkelt benytte egen innboforsikring for dekning av tapet.
6)    Ved skade i bolig, som kommer av grov uaktsomhet fra firmaets side, kan det søkes erstatning via S-Bygg.Vi minner alle om at verandadører og vinduer må låses når vi ikke er hjemme.

Det jobbes med hvorvidt stillasene skal sikres bedre for å hindre tilgjengelighet fra utenforstående. Opplever vi at det er uvedkommende på stillaset oppfordres dere til å ringe politiet.

Det vil bli holdt byggemøter hver 14 dag. Og det vil gis ny informasjon for rehabiliteringsprosessen på tavle i gangen hver uke.
Styret vil ta seg innsamling av nøkler til leilighetene i forbindelse med arbeidet med utskifting av vinduer og balkongdører. Mer informasjon med frister vil komme.


Oslo den 12.08.15                                                        Styret

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar