Furulund IIIVelkommen!

Furulund III ligger i Hekkveien 7, opp en bakke og rundt en sving fra Carl Berners plass i Oslo.

Vi har en sentral beliggenhet i et hyggelig nabolag, med god tilgang til offentlig transport og med mange fasiliteter like i nærheten.

Her på våre nettsider finnes mye informasjon om bygget vårt og om våre aktiviteter, til nytte for beboere og andre interesserte. Send oss gjerne en epost dersom det er informasjon du savner!

mvh Styret Furulund III

01 oktober 2014

Informasjon om rehabiliteringsprosjekt i Furulund III

Det har blitt utarbeidet en utfyllende tilstandsrapport av Hjellnes Consult som er vår konsulent for rehabilitering av fasade. Fasaden har vært undersøkt med lift. Rapporten analyserer bygningens tilstand og foreslår på bakgrunn av dette tiltak. Tiltakene oppsummeres her, og er nærmere beskrevet i rapporten. Styret har også et papireksemplar for utlån til interesserte, denne vil bli lagt på bordet i 1. etasje.

Styret arbeider videre med «alternativ 3» beskrevet i rapporten.

Alternativ 3 i hovedtrekk:
-          Rehabilitering (skraping, maling etc.) eksisterende fasade og balkonger
-          Ny taktekking
-          Nye vinduer og balkongdører (opsjon)
-          Forhøying av balkongrekkverk (opsjon)
Forventet levetid fasade og balkonger 20 år. Forventet levetid vinduer 25-30 år.
Kostnadsoverslag: 9,8 mill.

Som det står i rapporten, så har eksisterende vinduer og balkongdører en forventet restlevetid på ca. 5 år. Utskifting av vinduer og balkongdører, samt forhøying av balkongrekkverk, bes priset som «opsjon». Det vil si at vi kan velge om vi vil gjennomføre det eller ikke når vi får endelig tilbud fra entreprenør.

Vi understreker at vi ikke vet hva prisen vil bli før det er kommet tilbud fra entreprenører. Prisen nevnt over er kun kalkyler (overslag).  Når endelig pris foreligger vil styret vurdere det opp mot handlingsrommet gitt av Generalforsamling 2013, og evt. innkalle til ekstraordinær generalforsamling hvis det viser seg nødvendig.

 Hjellnes Consult koordinerer arbeider som skal utføres på alle “Furulund”-blokkene, og tilbud vil bli etterspurt i fellesskap. Tanken er at dette skal gjøre jobben mer attraktiv i kraft av sin størrelse, slik at en kan få gunstigere priser. Hjellnes Consult opplyser at de forventer å ha fått inn tilbud og valgt entreprenør før jul. De har varslet aktuelle entreprenører slik at disse er klar over at forespørselen kommer og kan ta det med i sine kapasitetsvurderinger.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar