Furulund IIIVelkommen!

Furulund III ligger i Hekkveien 7, opp en bakke og rundt en sving fra Carl Berners plass i Oslo.

Vi har en sentral beliggenhet i et hyggelig nabolag, med god tilgang til offentlig transport og med mange fasiliteter like i nærheten.

Her på våre nettsider finnes mye informasjon om bygget vårt og om våre aktiviteter, til nytte for beboere og andre interesserte. Send oss gjerne en epost dersom det er informasjon du savner!

mvh Styret Furulund III

29 april 2009

Nytt kjøremønster og sprengning på Carl Berner


Det vil bli nytt kjøremønster på Carl Berner fra 20. april til juli. Dette kan føre til økte køer for trafikantene. I tillegg kan det forekomme sprengningsarbeider på Carl Berner fra samme dato. I henhold til strenge sikkerhetskrav stanses all trafikk mens sprengning pågår.

Se plakat fra Vegvesenet her (.pdf).

Pigging- og sprengningsarbeidet vil foregå på hverdager fram til midten av mai. Sprengning vil pågå i tidsrommet kl. 10.00 – 14.00 og kl. 19.00 – 22.00. På grunn av strenge sikkerhetskrav skal all trafikk stanses i god tid før sprengning, og stans i trafikken vil vare i ca. 10 minutter i forbindelse med hver sprengning.

- Det er først når entreprenøren har begynt arbeidet at man vet hvor mye sprengning som er påkrevd, sier Tone Bakken, prosjektleder i Statens vegvesen. Det er fjell i bakken som må pigges og sprenges ut på vestsiden av Trondheimsveien mellom Carl Berner og Rosenhoff i forbindelse med etablering av vann- og avløpsgrøfter. Piggingen medfører støy.

Strenge krav til sikkerhet
- Carl Berner er et knutepunkt med stor trafikk, der vi bygger samtidig som trafikken går gjennom krysset. Dette er en stor utfordring, sier Bakken.

All trafikk, inkludert gående og syklende, vil bli stoppet i forbindelse med sprengning på grunn av strenge krav til sikkerhet. Det vil gå et varselssignal før og etter sprengning. I tillegg vil fortau på denne strekningen være stengt og skiltet om. Særskilt berørte eiendommer er varslet.

Nytt kjøremønster
Mellom Carl Berner og Rosenhoff vil det gå toveistrafikk i trikkesporet fra 20. april til juli. Dette skyldes at man må jobbe på begge sider av trikketraseen med å fjerne gamle trikkespor, etablere nye holdeplasser samt utføre vann- og avløpsarbeider.

- På grunn av sprengningsarbeid og omlegging av trafikken vil det trolig bli ekstra kø gjennom Carl Berner-krysset. Vi ber trafikantene være oppmerksomme på det endrede kjøremønsteret og anbefaler de som har mulighet til det å velge kolletivtransport, sier Bakken.

Nye Carl Berner vil gi økt framkommelighet for kollektivtransporten, økt trafikksikkerhet og bedre bomiljø med mindre støv og støy for beboerne i området.

Kontaktinformasjon

  • Tone Bakken, prosjektleder i Statens vegvesen, tlf. 905 39 655
  • Elin Lied, kommunikasjonsrådgiver i Statens vegvesen, tlf. 971 89 805

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar